MAINOSKAMPANJASUUNNITTELU

Mainoskampanjan tärkein vaihe on suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen. Kampanjan avulla edistetään tuotteen tunnettuutta ja myyntiä. Mainoskampanja voidaan toteuttaa digikanavissa kuten Googlessa tai Facebookissa ja perinteisemmissä kanavissa kuten radiossa tai printtimediassa.

Keskeistä kampanjassa on tietysti sisältö ja viesti, jota halutaan kampanjan avulla valitulle kohderyhmälle viestiä.

• Printtimainonta
• TV-mainonta
• Radiomainonta
• Ulkomainonta
• Google Ads ja somemainonta

SELKEÄ STRATEGIA

Mainonnan ja markkinoinnin suunnittelussa kyse on yksinkertaisista perusasioista. Vasta kun on vastattu kysymykseen miksi, voidaan siirtyä kysymykseen mitä, eli varsinaiseen sisällöntuotantoon.

Kun brändin ydin on selvillä, voidaan valita markkinoinnin keinot ja sisällöt. Kiinnostavilla sisällöillä brändi tehdään näkyväksi ja ohjataan ihmisiä ostamaan toivottuja palveluita. Selkeän strategian avulla koko henkilöstö voi jakaa yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen sekä toiminnasta, että päämäärästä.

KAMPANJASUUNNITTELU

Kampanjasuunnittelu voidaan tehdä joko medialähtöisesti tai ilman mediarajoitteita. Kampanjasuunnitteluun kuuluu mm. mediasuunnittelu, konseptisuunnittelu, visuaalinen ja tekstisuunnittelu sekä tuotannot, projektinhallinta ja mediayhteydet.

KONSEPTOINTI

Hyvä konsepti toimii mediassa kuin mediassa. Konseptointivaiheessa ideoidaan parhaat ja toimivimmat keinot ja viestit, joilla päästään kampanjalle asetettuun tavoitteeseen.

Konseptisuunnittelu on se vaihe, jossa järkevät tavoitteet puetaan tunteita kutittelevaan muotoon.

MEDIASUUNNITTELU

Olemme mielellämme apunanne myös mediasuunnittelussa. Autamme löytämään mediat, joissa toivottu sanoma saadaan parhaiten viestittyä kohderyhmällenne siten, että se aiheuttaa tavoitellun reaktion – oli tavoitteena sitten tunnettuus tai suora kauppa.