VIESTINTÄ

Hyvin suunniteltu ja luova viestintä vaikuttaa. Oikealla viestillä niin somessa, lehdistötiedotteissa kuin sisäisessä viestinnässäkin saa aikaan tavoiteltuja tuloksia. “Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta”, sanoi jo Osmo A. Wiio. Kärjistys ei tietysti ole totta, mutta kertoo viestinnän vaikeudesta. Viestintää kannattaakin suunnitella ja varautua erilaisiin tilanteisiin.

• Ulkoinen viestintä
• Sisäinen viestintä
• Vaikuttajaviestintä
• Kriisiviestintä
• Tiedotteet
• Verkkosivujen sisältö
• Somekanavien sisällöt
• Asiakas- ja sidosryhmälehdet
• Vuosikertomukset